Pratite nas

Sport

Sport

Sport
Sport

Sportski klubovi, organizacije ili natjecanja sada mogu naručiti personaliziranu čašu koja će se distribuirati tijekom samih evenata ili je pak prodavati fanovima kao suvenir putem fan shopa, prilikom konzumacije u pripadajućim ugostiteljskim objektima, u sklopu stadiona, na raznim lokacijama u gradovima održavanja natjecanja ili bilo kojim drugim kanalima, kojima će fanovima poružiti još mnoga lijepa sjećanja na minuli sportski događaj.

CupUp višekratna čaša stoga postaje idealni prateći promotivni i ekološki proizvod sportskog eventa držeći istodobno kuteve potrebe za rehidratacijom, smanjenjem otpada, kontinuiranog dugoročnog marketinškog potencijala i suvenira koji podsjeća na samu manifestaciju.

Sport je kolektivno ime za uživanje u kretanju i natjecanju bez malignih nuspojava ljutnje ako je netko bolji. Oni bolji tada služe kao osobna inspiracija za samopoboljšanje i uvijek će doći nova prilika da pokažemo svoje brižno trenirane vještine i talente. Bilo kao sudionik ili promatrač, sportske manifestacije i mitinzi neminovno bude osjećaj povezanosti, zajedništva i podrške, emociju da smo dio nečega većeg od sebe samih, gdje se borba "mi" i "oni" vodi na ravnopravnom dobroćudnom terenu vještine i umijeća